ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
31/8/2021- 2/9/2021 Δραστηριότητες στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Πύργου
3/9/2021Ημερήσια εκδρομή στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών “Θερμοπύλαι” στη Σκάρφεια Φθιώτιδας.